Samen door de corona-crisis: Wij mogen onze dienstverlening blijven aanbieden.Meer informatie

Samen door de corona-crisis

Uiteraard gelden bij ons aanvullende voorwaarden ivm maatregelen COVID-19:

De afspraak kan niet doorgaan wanneer:

 • Uw kind neusverkouden is, hoest, benauwdheidsklachten en/of verhoging of koorts heeft.
 • Een gezinslid benauwdheidsklachten en/of koorts vanaf 38 graden heeft.
 • Een gezinslid of uw kind in de afgelopen 14 dagen vastgestelde corona heeft gehad.
 • de therapeut neusverkouden is, hoest, benauwdheidsklachten en/of koorts vanaf 38 graden Deeft.
 • Een gezinslid van de therapeut benauwdheidsklachten en/of koorts vanaf 38 graden heeft.
 • Een gezinslid van de therapeut of de therapeut zelf in de afgelopen 14 dagen vastgestelde corona heeft gehad.

Om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden, hanteren we in de praktijk de volgende afspraken:

 • Ouders worden verzocht het pand te verlaten tijdens de afspraak van hun kind.
 • U brengt uw kind op het afgesproken tijdstip naar de praktijk. Kom maximaal 5 minuten van tevoren en wacht wanneer dit mogelijk is buiten tot het afgesproken tijdstip.
 • Uw kind wast voor en na de afspraak zijn handen in de toiletruimte.
 • Toiletbezoek wordt tot een minimum beperkt. Na een toiletbezoek wordt u verzocht dit door te geven aan de therapeut zodat het toilet direct schoon gemaakt kan worden.

In de praktijkruimte zorgt de therapeut voor:

 • Zoveel als mogelijk de 1,5 meter afstand. Bij jonge kinderen geeft dit een extra uitdaging en is dit niet altijd mogelijk.
 • Na ieder bezoek worden deurklinken, stoelen en de tafel schoongemaakt.
 • Gebruikt spelmateriaal wordt na ieder bezoek met desinfecterende spray schoongemaakt.

Voor sessies met jongeren vanaf 12 jaar oud en bij oudergesprekken werken wij zoveel als mogelijk met videobellen. 

 • Wij maken gebruik van software voor het videobellen welke AVG-proof is. Als dit om welke reden dan ook niet lukt, kan in overleg met ouders besloten worden een ander programma te gebruiken, welke niet AVG-proof is. Dit gebeurt alleen met goedkeuring van alle partijen. 

Wij vragen u tijdig af te bellen bij eventuele klachten, zodat wij een videoconsult kunnen voorbereiden in plaats van de fysieke afspraak. Op die manier kunnen we de continuïteit van de afspraken waarborgen.

 

Neem vrijblijvend contact met ons op