Tarieven

Beroepsregistraties
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
Lidmaatschapsnummer: 110019495
NVPA, specialisatie Dramatherapie en Kindertherapie. 
Lidmaatschapsnummer: 101344
FVB, onderdeel dramatherapie: NVDT. 
Lidmaatschapsnummer: 4657
RBCZ, Registertherapeut.
Lidmaatschapsnummer: 204713R
Deze registratie is belangrijk voor vergoeding bij Univé, VGZ, IZA, Trias, SIZ, IZZ, UMC.
Talent in Progress is opgenomen in het zorgregister.
 
Codes waaronder gedeclareerd wordt: 
Code Vaktherapie Vektis: 24514
Code Psychosociale therapie Vektis: 24504
 
 
AGB-code Praktijk: 94-58692 psychologische zorgverleners
AGB-code Praktijk: 90-092566 overige therapeuten en complementaire zorg
AGB-code J.W. Kleijweg: 94-010643
AGB-code J.W. Kleijweg: 90-116100
AGB-code M.S. van Paassen: 90-116185
 
Klachtenreglement
Talent in Progress voldoet aan de wettelijke eisen omtrent het klachtenreglement en is aangesloten bij de SCAG.
 
 
 
Mocht het een keer voorkomen dat u de afspraak moet afzeggen, dan kan dat tot 24 uur van tevoren. Daarna zijn wij helaas genoodzaakt de gemaakte afspraak in rekening te brengen.