Tarieven

Beroepsregistraties
 
J.W. Kleijweg
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
Lidnr: 110019495
NVPA, specialisatie vaktherapie en Kindertherapie. 
Lidnr: 101344
FVB, onderdeel- NVDT. 
Lidnr: 4657
Register Vaktherapeut: 
Lidnr: 104657
RBCZ, Registertherapeut.
Lidnr: 204713R

Talent in Progress is opgenomen in het zorgregister.
 
AGB-code J.W. Kleijweg: 94-010643
AGB-code J.W. Kleijweg: 90-116100

AGB-code Talent in Progress: 94-058692 (psychologische zorgverleners)
                                           90-092566 (overige therapeuten en complementaire zorg)
 
Mirjam van Paassen
FVB, Federatie Vaktherapeutische Beroepen                      
Lidnr:110799
NVPA, Specialisatie kindertherapie                                         
Lidnr:104819
NVVS, Nederlandse Vereniging voor Speltherapie                 
Lidnr:110799                                
RBCZ-register                                                                         
Lidnr:200723R
 
AGB-code M.S. van Paassen: 90-116185
AGB-code Talent in Progress: 90-092566 (overige therapeuten en complementaire zorg)
 
Romy van den Elsen
FVB, Federatie Vaktherapeutische Beroepen                      
Lidnr:113264
NVVS, Nederlandse Vereniging voor Speltherapie
Lidnr: 113264
 
AGB-code R. van den Elsen: 90-093510
AGB-code Talent in Progress: 90-092566 (overige therapeuten en complementaire zorg)
 
Codes waaronder gedeclareerd wordt: 
Code Vaktherapie Vektis: 24514
Code Psychosociale therapie Vektis: 24504
 
 
Klachtenreglement
Talent in Progress voldoet aan de wettelijke eisen omtrent het klachtenreglement en is aangesloten bij de SCAG.
 
 
 
Mocht het een keer voorkomen dat u de afspraak moet afzeggen, dan kan dat tot 24 uur van tevoren. Daarna zijn wij helaas genoodzaakt de gemaakte afspraak in rekening te brengen.