Echtscheiding

Oudergesprekken: Samen met de ouders bespreken we hoe een kind een scheiding beleeft en hoe jullie in deze nieuwe situatie samen kunnen blijven opvoeden. We helpen jullie om in kaart te brengen welke behoeften jullie kinderen hebben en hoe jullie dit vorm kunnen geven.
Deze gesprekken voeren we het liefst met beide ouders samen, maar soms is het nodig om eerst een gesprek(ken) met ouders apart te voeren.

Kindertherapie: We helpen kinderen bij de verwerking van de nieuwe situatie en het bijkomende verdriet. Middels speltherapie verkrijgen we op een laagdrempelige manier inzicht in hoe het kind de scheiding beleeft. Vervolgens helpen we het kind om met deze emoties om te gaan en ze te leren uiten waardoor er weer openheid ontstaat tussen kinderen en hun ouders.

Tips voor kinderen bij scheiding

"Hoe beleven de kinderen de scheiding eigenlijk?"