Samen door de corona-crisis: Wij mogen onze dienstverlening blijven aanbieden.Meer informatie
WerkwijzeWerkwijze
Werkwijze

Werkwijze

Na de eerste sessies met uw kind vindt er een observatiegesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt het geobserveerde met ouders besproken en formuleren we een plan van aanpak. We bespreken ook de verwachte therapieduur.

Omdat het fijn is als ouders hun kinderen zoveel mogelijk zelf kunnen begeleiden, zullen er gedurende de gehele begeleiding, om de aantal sessies, oudergesprekken plaatsvinden. Deze gesprekken zijn er om het verloop van de therapie te bespreken, maar ook om u handvatten te geven om uw kind te kunnen ondersteunen in het proces. 

Wanneer de behandeldoelen bereikt zijn, wordt in overleg besloten om de therapie af te ronden. Wanneer er behoefte is aan diagnostisch onderzoek kan de praktijk daarover adviseren en zo nodig verwijzen. 

 

"Het gaat er vooral om dat de therapie bij uw kind past"

Ervaring kind

"Jessica heeft problemen met mijn vader opgelost. Ik was teleurgesteld omdat ik papa een hele tijd niet had gezien. Ik had me verheugd op een thuis komst, maar hij kwam niet thuis. Jessica leerde me goed hoe met dingen om te gaan. We hebben samen regels bedacht hoe je dingen kan doen."
jongen, 10 jaar

Ervaring tiener

"Ik had zoveel last van zenuwen en buikpijn dat ik niet meer naar school wilde. Ik heb geleerd van Simone met mijn zenuwen om te gaan en daardoor had ik er veel minder last van. Dat is heel fijn, want het is echt niet leuk om je zo te voelen."
meisje, 14 jaar

Ervaring ouder

"Ik kreeg inzicht in wat er nu eigenlijk aan de hand was met mijn dochtertje. Ze was vaak zo verdrietig en gefrustreerd. Mijn man en ik zijn gaan inzien dat ons dochtertje veel structuur nodig heeft en dat wij dat eigenlijk helemaal niet gaven. Het was erg fijn om daar met een professional over te praten. Iedereen in het gezin voelt zich weer meer ontspannen en we hebben een vrolijke dochter!"
moeder van een dochter (4 jaar)

Neem vrijblijvend contact met ons op