WerkwijzeWerkwijze
Werkwijze

Werkwijze

Bij de oudercoaching wordt bekeken welke vragen ouders hebben rondom de opvoeding en/of de ondersteuning van hun kind bij de kindertherapie. Ouders kunnen hierbij handvatten krijgen hoe om te gaan met de hulpvraag in de thuissituatie.  De kindertherapie en de oudercoaching wordt op elkaar afgestemd. Op deze manier versterken we de effectiviteit van de therapie. 

Na de eerste behandelsessies worden de observaties met ouders gedeeld en wordt er een plan van aanpak opgesteld.  Dit wordt met ouders besproken tijdens de eerste evaluatie. Gedurende het gehele therapietraject zullen er regelmatig evaluatiegesprekken plaatsvinden om ouders goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van hun kind. 

Wanneer de behandeldoelen bereikt zijn, wordt in overleg besloten om de therapie af te ronden. Wanneer er behoefte is aan diagnostisch onderzoek kan de praktijk daarover adviseren en zo nodig verwijzen. 

 

"Het gaat er vooral om dat de therapie bij uw kind past"

Ervaring kind

"Jessica heeft problemen met mijn vader opgelost. Ik was teleurgesteld omdat ik papa een hele tijd niet had gezien. Ik had me verheugd op een thuis komst, maar hij kwam niet thuis. Jessica leerde me goed hoe met dingen om te gaan. We hebben samen regels bedacht hoe je dingen kan doen."
jongen, 10 jaar

Ervaring tiener

"Ik had zoveel last van zenuwen en buikpijn dat ik niet meer naar school wilde. Ik heb geleerd van Anneloes met mijn zenuwen om te gaan en daardoor had ik er veel minder last van. Dat is heel fijn, want het is echt niet leuk om je zo te voelen."
meisje, 14 jaar

Ervaring ouder

"Ik kreeg inzicht in wat er nu eigenlijk aan de hand was met mijn dochtertje. Ze was vaak zo verdrietig en gefrustreerd. Mijn man en ik zijn gaan inzien dat ons dochtertje veel structuur nodig heeft en dat wij dat eigenlijk helemaal niet gaven. Het was erg fijn om daar met een professional over te praten. Iedereen in het gezin voelt zich weer meer ontspannen en we hebben een vrolijke dochter!"
moeder van een dochter (4 jaar)

Neem vrijblijvend contact met ons op